Thay đổi bao bì Tai nghe thai nhi TiptopKid Music

Từ ngày 10/10/2018 tai nghe thai nhi Tiptopkid Music thay đổi bao bì vỏ hộp để thẩm mỹ hơn. Chất lượng sản phẩm vẫn không thay đổi.

Ngày đăng: 24-11-2018

1,803 lượt xem

Hiện bao bì sản phẩm đã thay đổi từ ngày 10/10/2018 theo công văn thông báo bên dưới, chất lượng sản phẩm vẫn không đổi.

Thông báo thay đổi bao bì tai nghe thai nhi

Thông báo thay đổi bao bì tai nghe thai nhi

Thông báo thay đổi bao bì tai nghe thai nhi

Thông báo thay đổi bao bì tai nghe thai nhi

Mẫu bao bì cũ:

Tai nghe thai nhi Tiptopkid mẫu củ

Mẫu bao bì mới từ ngày 10/10/2018:

Mẫu bao bì mới tai nghe thai nhi Tiptopkid

Tai nghe thai nhi màu hồng

Tai nghe thai nhi màu hồng

Tai nghe thai nhi màu xanh dương

Tai nghe thai nhi màu xanh dương

Tai nghe thai nhi màu xanh ngọc

Tai nghe thai nhi Tiptopkid màu xanh ngọc

Hotline: 0932.271.192 

Website: http://tainghethainhi.net/

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha